Stichting Blauw

Zornroschen Monchen Gladbach

Duitse organisatie tegen seksueel misbruik van meisjes en jongens. Het doel van de vereniging is de ondersteuning van kinderen en jeugdigen, die seksueel zijn misbruikt, alsmede voor de verzorgers en de vertrouwenspersonen.

Zornröschen zet zich in voor het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit van kinderen en jeugdigen. De vereniging heeft zich als doel gesteld het thema “seksueel misbruik” in de openbaarheid onder de aandacht te houden  en zich voor verbeterde bescherming tegen seksuele excessen door preventieve maatregelen in te zetten. Zie verder de site: Zornröschen.

Onze stichting gaf een financiële donatie vanuit de sponsortocht TourdeBlauw

Stichting Blauw