Vrijwillige hulp

Bij al onze activiteiten kunnen we extra handjes gebruiken zoals bij de organisatie van de fietssponsortocht TourdeBlauw, bij het inzamelen, sorteren en transport van goederen en bij sponsoractiviteiten. Heb je zelf ideeen neem dan contact met ons op.

Help ons helpen

Ieder kind verdient het om onder goede omstandigheden op te groeien en zich te ontwikkelen. Help ons helpen! Elke donatie van klein tot groot helpt. U bepaalt welk project u ondersteund.
Voor €0,40,- per dag kan een meisje in India naar school. En met enkele tientjes uit ons potje hebben weeskinderen verwarming in de winter. Ik vind dat een essentiële basis dat ieder kind nodig heeft. Toch?
Gerard Loose
Voorzitter