Stichting Blauw

Stichting Pim Dorst

Stichting Pim Dorst

Een particulier opvanghuis voor gehandicapte jongeren in Dorst. Mede opgericht door een politie collega met een meervoudig beperkt kind. Enkele jaren een financiële donatie vanuit de sponsortocht Tour de Blauw bestemd voor extra activiteiten of speeltoestellen.

Stichting Pim, een uniek ouderinitiatief, een tweede thuis voor onze vaste bewoners en logeercliënten. Daarnaast sinds 2013 ook een fantastische dagbestedingsplek.

Een tweede thuis

In 2006 werd Stichting Pim opgericht; een Tweede Thuis voor acht meervoudig beperkte kinderen. Een uniek initiatief uitgevoerd door en onder toezicht van de ouders van deze acht kinderen. Ondertussen zijn onze kinderen uitgegroeid tot geweldige, bijzondere en unieke jongeren en zijn we een aantal jaren verder in de ontwikkeling van onze woning.
De zorgwoning biedt onze jongeren nog steeds een omgeving en de middelen om zich optimaal te ontwikkelen en te ontspannen onder leiding van gekwalificeerd personeel dat uitgaat van de specifieke wensen van de bewoners. Hierbij staat respect en liefdevolle bejegening centraal. Zie verder de site: Stichting Pim.

Stichting Blauw