Stichting Blauw

Ridders met een blauw hart

Ridders met een blauw hart

Kijk ze stralen. Twee nieuwbakken Ridders In de Orde van Oranje Nassau die met een ferm kloppend blauw hart, veel vrijwillige uurtjes en kilometers aan netwerken en fietsen in Stichting Blauw steken. Staken. Want met dit hoogtepunt, echte ridders zijn en die erkenning dik verdiend hebben, stopt per 1 januari 2023 Stichting Blauw. Terwijl de stichting perfect ‘liep’. Veel opgehaalde donaties, enthousiaste sponsoren en vele tientallen kindgerelateerde projecten die ondersteund zijn. 22 jaar lang. Applaus en diepe buiging voor deze ridders.

22 jaar geleden startte één blauw hart een golf aan blauwe warmte. Een politieagent stapte op z’n fiets en fietste naar een armzalig opvanghuis voor weeskinderen in Polen. Een persoonlijke uitdaging om met eigen ogen te zien dat er op enkele kilometers afstand kinderen onder schrijnende omstandigheden opgroeien. Gemiste kansen. Geen kans.

Het blauw hart van politie

Het doel van onze stichting is een bijdrage te leveren aan de verbetering van leefomstandigheden en ontwikkeling van kansarme kinderen.

De Nationale Politie onderschrijft de goede doelen van de Stichting Blauw en is blij met het initiatief van politie collega’s om een bijdrage te leveren aan de verbetering van leefomstandigheden en ontwikkeling van kinderen. De politiemedewerkers geven daarmee blijk van een maatschappelijke betrokkenheid en daar staat de politieorganisatie ook voor. De Korpsleiding ondersteunt de Stichting Blauw door middel van het beschikbaar stellen van faciliteiten bij haar acties waaronder de fietssponsortocht Tour de Blauw.

Ruim €200.000 sponsorgeld ontvangen

Het doel van deze stichting is een bijdrage te leveren aan de verbetering van leefomstandigheden en ontwikkeling van kansarme kinderen.

De Nationale Politie onderschrijft de goede doelen van de Stichting Blauw en is blij met het initiatief van politie collega’s om een bijdrage te leveren aan de verbetering van leefomstandigheden en ontwikkeling van kinderen. De politiemedewerkers geven daarmee blijk van een maatschappelijke betrokkenheid en daar staat de politieorganisatie ook voor. De Korpsleiding ondersteunt de Stichting Blauw door middel van het beschikbaar stellen van faciliteiten bij haar acties waaronder de fietssponsortocht Tour de Blauw.

cheque van 15000 euro

500 kubieke meter aan goederen

In totaal is er 500 kubieke meter aan goederen door de jaren heen ingezameld. Denk hierbij aan kleding, speelgoed, schoolmeubilair, ziekenhuisbedden, ziekenhuismateriaal, kraampakketten, muziekinstrumenten en muziekinstallatie.

Stichting Blauw