Stichting Blauw

Opheffen Stichting Blauw

Opheffen Stichting Blauw

Opheffen Stichting Blauw

Het bestuur van de Stichting Blauw maakt na twintig jaar de balans op en kijkt met heel veel voldoening terug.

Het werk werd mogelijk gemaakt door een vaste kern van supporters, donateurs en vooral sponsoren. We mochten werken met steun van de Regio Politie, Nationale Politie en heel veel politiemensen. Deze steun kregen we ook vanuit de Politie in Polen, Oekraïne, Duitsland en België. In deze landen en in Nederland en India steunden we kindvriendelijke projecten.

Honderden kubieke meters school en ziekenhuis ondersteunend materieel werd verzameld en naar onze projecten gebracht. In het begin brachten we ook levensmiddelen en kleding.
Enkele tienduizenden Euro’s mochten we investeren.
Met onze acties haalden we de landelijke pers en het televisieprogramma “Herman Helpt”.

We zijn blij dat we zelfs het verschil konden maken tussen wel en of niet behandelen van een doodziek kind.

We hebben 11 maal de Tour de Blauw gereden en veel sponsorgeld op kunnen halen. Helaas is Covid ons in de wielen gereden en staan we al twee jaar langs de weg. Dit betekent dat we nagenoeg geen inkomsten meer hebben en dat we onze onze projecten twee jaar niet konden bezoeken en controleren.

Samen met het Nederlands Politie Orkest mochten we enkele mooie concerten verzorgen. Dit viel ook weg en dat zorgde voor verlies aan inkomen en werd het contact met onze achterban minder.

Het bestuur heeft gezocht naar verjonging. Helaas is dit niet gelukt. Het zoeken naar andere sponsoren heeft eveneens geen resultaat opgeleverd. De afstand naar de Nationale Politie is steeds groter geworden mede omdat de meeste bestuurders van Blauw gepensioneerd zijn.

Al met al heeft dit ons doen besluiten om de Stichting Blauw m.i.v. 1 januari 2023 op te heffen.

Dit doen we echter niet in stilte. We willen samen afsluiten met een lach en een traan en gaan dit doen in een driedaagse kleine Tour de Blauw. Samen fietsen, samen herinneringen ophalen en mensen bedanken. We gaan dit doen van 16 tot en met 18 september 2022.
Verdere informatie volgt.

Stichting Blauw