Stichting Blauw

Nederland Ome Joop

Nederland Ome Joop

Fietstocht voor kinderen die niet op vakantie kunnen

Het doel van de stichting is het (jaarlijks) organiseren van een fietstour voor jongens en meisjes in leeftijd 10 t/m 12 jaar die weinig of geen vakantiemogelijkheden hebben. Er wordt geen onderscheid gemaakt op gezindte, nationaliteit of afkomst. 

Ontstaan: Arnhem in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. De tijden zijn moeilijk, lasten zwaar. In gezinnen met weinig financiële middelen komen kinderen veel te kort. Ze hebben weinig, zoeken hun vertier op straat. Risico’s, doelloosheid en normvervaging is het gevolg. 

In deze periode besluiten agent Van Veldhoven en Ome Joop Legerstee iets te doen met initiatieven voor straatspelen, sporttoernooien, buurtactiviteiten en jaarlijkse jeugdfietstocht.

Zie de site: omejoopstour.nl en radio ‘de vette ketting’

Stichting Blauw