Tour De Blauw

Dit jaar zou voor de 12e keer Tour de Blauw worden verreden in september. Vanwege corona en de maatregelen die genomen worden om verspreiding te voorkomen lukt het dit jaar helaas niet om een fietstocht te organiseren.  We proberen het in 2021 nogmaals.   Tour de Blauw Sinds 2008 organiseert de Stichting Blauw een fietssponsortocht genaamd Tour de Blauw. Het project op het internaat in Ustrzyki Dolne sloten we in 2008 af met een fietstocht van Nederland naar dat internaat in Polen. Een sponsortocht om geld op te halen was hiermee geboren en kreeg de naam Tour de Blauw. De Tour de Blauw was een feit en werd zo succesvol dat we andere projecten konden opstarten. Het is voor onze stichting dé manier om geld in te zamelen. Door sponsoring van bedrijven die hun logo op ons tenue krijgen, en door het inschrijfgeld per dag dat elke fietser betaalt. Onze kosten zijn minimaal, omdat we overnachten op kazernes en in sportzalen van de politie. Ook de maaltijden krijgen we grotendeels aangeboden. De tocht levert daardoor gemiddeld 15.000 à 20.000 euro op. Daarmee kunnen we veel projecten ondersteunen.   De tocht is voor en door collega’s. De organisatie ondersteunt ons onder meer door sportzalen als slaapplek aan te bieden, of door voor een maaltijd te zorgen. Met een groep van maximaal 100 deelnemers uit Nederland, België en Duitsland fietsen we ongeveer 150 kilometer per dag. In eigen tijd. We starten en eindigen in het Limburgse Roggel en fietsen met een kruissnelheid van 30 kilometer per uur door Nederland, Duitsland en België. We houden elke dag drie pauzes op politiebureaus. Zo leggen we contacten met collega’s uit het hele land.   De korpsleiding van de Politie ondersteunt in woord en daad dit initiatief van de Stichting Blauw omdat het een gezicht geeft aan de maatschappelijke betrokkenheid van de politie en daarnaast zorgt voor binding binnen de veiligheidsketen zowel nationaal als internationaal. Zij hoopt dat deze fietstocht de komende jaren doorgang blijft vinden mede door de ondersteuning vanuit de verschillende eenheden.
Event Informatie