Stichting Blauw

ANBI

ANBI

ANBI-Status

De Stichting Blauw is door de belastingdienst erkend als en Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of te wel een goede-doelen-instelling onder nummer 815783917

Informatie over ANBI

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

Beloningsbeleid

De bestuursleden en andere vrijwilligers van de Stichting Blauw ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Hierdoor wordt gegarandeerd dat alle ontvangen gelden voor de volle 100% ten goede komen aan onze goede doelen.

Schenkingen

Als u vastlegt dat u minstens vijf jaar, jaarlijks een bedrag aan een goed doel zult schenken, dan geldt er geen drempel bij de aftrek van uw gift. U mag dan het hele bedrag als gift op uw aangifte opvoeren.

Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte voor dergelijke schenkingen niet meer verplicht. U kunt uw gift dan zelf vastleggen in een overeenkomst. Eén exemplaar van de overeenkomst houdt u zelf. Het andere stuurt u naar het goede doel. U kunt de overeenkomst zelf opstellen, maar de Belastingdienst heeft een model op haar site staan (link). Als u dit gebruikt weet u zeker dat u alle noodzakelijke gegevens heeft vermeld. De overeenkomst stopt bij overlijden.

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel.

Beleidsplan Stichting Blauw

De Stichting Blauw is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 120 483 91, middels de akte van oprichting d.d. 9 augustus 2002, per correspondentieadres: J.H. Hermans Oude Trambaan 22, 6093 CE Heythuysen.

De stichting heeft als primaire doelstelling het verlenen van hulp in materiële en financiële zin aan mensen die woonachtig zijn in landen van Europa. In het bijzonder houdt de stichting zich bezig met het verlenen van steun van uiteenlopende aard aan kinderen die het moeilijk hebben.

Onze doelstelling willen wij realiseren door:

  • inspanningen te leveren om sponsoren te vinden door middel van het organiseren van diverse evenementen • het organiseren van promotiedagen • het organiseren van de jaarlijkse achtdaagse sponsor-fietstoertocht, door Nederland, België en Duitsland • het verzamelen en distribueren van hulpgoederen van uiteenlopende aard ten behoeve van instellingen die kansarme kinderen opvangen • het ondersteunen (in financiële en materiële zin) van projecten, die het verbeteren van de leefsituatie van kansarme kinderen tot doel hebben • het geven van voorlichting over de doelstelling en werkwijze van onze stichting via de media alsook in groepsbijeenkomsten. Dit ter bewustwording voor de noden van kansarme kinderen. • een volledige jaarlijkse financiële verantwoording aan onze sponsoren.

Actueel verslag 2018

  • De stichting heeft haar jaarlijkse 8 daagse fietssponsortocht georganiseerd
  • De stichting heeft middels een transport afgeschreven kantoormeubilair gebracht naar Krakow.
  • De stichting heeft gezorgd voor maaltijdvoorzieningen in de basisschool Rybaki
  • De stichting heeft financiele middelen ter bechikking gesteld aan kraamafdeling ziekenhuis Ustrzyki Dolne voor het kopen van specifieke apparatuur.
  • De stichting ondersteunt financieel de stiching children Sponsorhip waardoor 10 meisjes in India dit jaar scholing, voeding en onderdak krijgen.
  • De stichting organiseerde een spinningmarathon om sponsorgeld binnen te halen.
  • De stichting ondersteunde financieel en door deelname de fietstocht van Noordkaap  naar Nederland waarbij kinderen met een niet aangeboren hersenafwijking werden begeleid.
  • De stichting heeft een financiele bijdrage geleverd aan De Rietgans in Nibbixwoud een instelling waar gehandicapte mensen wonen
  • De stichting heeft bij PSW Heythuysen schilderijen laten maken voor de fietstocht TourdeBlauw. Een financiele ondersteuning en creatieve uitdaging voor de cliënten.